Om oss

SveTek as ble etablert 1990.
Bedriften har i dag 20 ansatte med multidisiplin erfaring.

SveTek har eget verksted ved Helgeland Næringspark i Sandnessjøen. Gjennom vår
kompetanse, offshore-erfaring og sentrale beliggenhet, tar vi sikte på å være en aktiv bidragsyter til oljenæringen rett utenfor kysten vår.

Produksjon
Oppdrag for landbasert og offshore-relatert industri.
Byggebransjen (stålbygg), oppdrett, forsvaret, oljeselskap og riggselskap.

Kompetanse
25 års erfaring fra sveiseingeniørtjenester innenfor offshore- og onshore-prosjekter, og arbeider i h.h.t til kravene i NS-EN ISO 3834-2. Bedriften har startet prosessen med å bli sertifisert.
SveTek er godkjent av Statoil til å bruke Statoils sveiseprosedyre-database.
SveTek har et moderne kurssenter basert på opplæring innen sveise- og platearbeid, samt overflatebehandling.
Godkjent av Aker Kværner for avlegging av Site-tester.

SveTek A/S - Produksjon, varesalg og kompetanse offshore.

Nordkomp A/S - Produksjon av komposit.

SveTek as er partnere i følgende selskaper: 

Helgelandsbase as
-Basevirksomhet
Helgeland V&M as
Flora V&M as
-Vedlikehold og modifikasjon