Produksjon

 

SveTek er lokalisert med eget verksted ved Helgeland Næringspark (Coastbase), og 1 km fra den nye oljebasen på Horvnes. Denne basen forskyner i dag Norne, Skarv og leteaktivitet i Norskehavet. Basen er også utpekt som forsyningsbase for Aasta Hansteen.

SveTek tar på seg små og store oppdrag for landbasert og offshore-relatert industri. Dette være seg oljeselskap/operatørselskap, riggselskap, byggebransjen (stålbygg), havbruksnæringen og forsvaret.

Hoveddelen av produksjonen er rettet mot offshore. Bedriften har gjennom sitt partneskap med Helgeland V&M vedlikeholdskontrakten på Skarv (BP).

Bedriften har tidligerer vært medleverandør på vedlikeholdskontrakten på Norne. Våre oppdrag har innbefattet bruk av de fleste materialer som stål, aluminium, rustfritt, syrefast, smo og titan.